Wzory wypowiedzenia OC

WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_hdi

Wzór wypowiedzenia OC HDI

Wypowiedzenie OC HDI

Sytuacje, w których można złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC HDI ściśle wynikają z obowiązującego prawa:

– umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC HDI zawartą na 12 miesięcy można wypowiedzieć na podstawie art. 28 Ustawy* najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu na jaki była zawarta.

– umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, która wznowiła się automatycznie na kolejny rok w HDI można wypowiedzieć na podstawie art. 28a Ustawy*. W celu złożenia skutecznego wypowiedzenia należy do prawidłowo wypełnionego druku wypowiedzenie OC HDI dołączyć informacje potwierdzające zawarcie umowy w innym Towarzystwie Ubezpieczeń ( nazwa Ubezpieczyciela oraz numer polisy).

– umowę ubezpieczenia OC przekazaną przez sprzedającego pojazd może wypowiedzieć zgodnie z art. 31 Ustawy* tylko nowy właściciel. Wypowiedzenie w tym trybie może być złożone w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej z polisy OC. Wypowiedzenie zostanie uznane za skuteczne po warunkiem przekazania dokumentu potwierdzającego prawo własności pojazdu.

Pamiętaj! Wzór wypowiedzenia umowy OC HDI musi być wypełniony czytelnie z własnoręcznym podpisem i przekazany zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC HDI?

Wypowiedzenie OC HDI można złożyć poprzez:

– kontakt z Agentem ubezpieczeniowym HDI – konsultant SuperUbezpieczenia.pl 

– internet, wysyłając wiadomość mailową wraz z załączoną kopią wypełnionego druku wypowiedzenie OC HDI na adres wypowiedzeniaOC@warta.pl

– tradycyjny list (najlepiej list polecony), oryginalnie wypełniony druk wysyłamy na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

ul. Łagiewnicka 33A,

30-417 Kraków

-fax.: 12 347 70 16

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC HDI

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / / /