WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_proama

Wzór wypowiedzenia OC Proama

Wypowiedzenie OC Proama

Wypowiedzenie umowy OC Proama  może być złożone:

– na koniec okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Proama, zgodnie z art. 28 Ustawy*. Wypowiedzenie OC Proama powinno być złożone u Ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

– do polisy wznowionej automatycznie, zgodnie z art. 28a Ustawy* pod warunkiem zawarcia drugiej umowy OC w innym zakładzie ubezpieczeń. Do skutecznego złożenia wypowiedzenia konieczne będzie podanie na wypowiedzeniu nazwy TU w jakim została zawarta nowa umowa OC oraz numer tej polisy.

– po nabyciu pojazdu zgodnie z art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy Proama może być złożone w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę i jest skuteczne z chwilą złożenia.

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Proama muszą być własnoręcznie podpisane i czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Proama?

Wypowiedzenie OC Proama może być:

– złożone u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 

– przesłane mailem na adres doradcy@proama.pl lub pocztą tradycyjną jako list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres:

Proama

Ul. Szeligowskiego 6

20-883 Lublin

– wysłane faksem na nr telefonu 815 815 810.

 

Co ważne! Zachowaj potwierdzenia wysyłki wypowiedzenia OC. I pamiętaj, że zgodnie z Ustawą* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Proama

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /