WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wypowiedzenie_umowy_ubezpieczenia_OC

Wypowiedzenie umowy OC. Podstawa prawna art. 28a

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 28a ww. ustawy dotyczy sytuacji “podwójnego ubezpieczenia”. Możliwość wypowiedzenia  OC dotyczy jedynie umowy wznowionej na mocy ustawy.

Załóżmy,

Że  jesteś posiadaczem pojazdu marki  Y i masz ubezpieczenie w firmie X obowiązujące do 10 stycznia 2016 roku. Niestety przegapiłeś datę, ubezpieczenie wznowiło się na mocy przepisów ustawy na kolejny rok w tej samej firmie, a Ty znalazłeś korzystniejszą ofertę w innym towarzystwie ubezpieczeń. Nie martw się, możesz jeszcze złożyć wypowiedzenie umowy OC automatycznie wznowionej w firmie X.  W tym celu musisz złożyć odpowiedni wzór wypowiedzenia umowy OC, w którym dodatkowo zawrzesz informacje potwierdzające fakt zawarcia OC u innego ubezpieczyciela. ( nazwa firmy, numer polisy i okres ubezpieczenia) .

 

Podstawa prawna*:

Art. 28a.

  1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony

w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z

umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta

w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego

wypowiedziana na piśmie.

  1. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki

ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

  1. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego,

z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń,

wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu

jednej umowy ubezpieczenia.

* Ustawa z dania 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W razie dodatkowych pytań, zadzwoń – 720 221 221 (SuperUbezpieczenia.pl).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /