WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór_wypowiedzenia_OC_Allianz

Wzór wypowiedzenia OC Allianz

Wypowiedzenie OC Allianz

Wypowiedzenie umowy OC Allianz jest możliwe w trzech przypadkach:

na podstawie art. 28 Ustawy* z końcem trwania okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC Allianz. Wypowiedzenie OC Allianz powinno być złożone w zakładzie ubezpieczeń nie później niż 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zakupiona umowa ubezpieczenia OC.

na podstawie art. 28a  Ustawy* w przypadku polisy OC, która uległa automatycznemu wznowieniu a my posiadamy już nową polisę w innym Zakładzie Ubezpieczeń. Wypowiedzenie OC Allianz powinno zawierać nazwę aktualnego Ubezpieczyciela i numer nowej polisy.

na podstawie art. 31 Ustawy* w chwili zakupu pojazdu. Wypowiedzenie OC nabywcy Allianz można złożyć w każdej chwili od dnia nabycia samochodu a polisa ulegnie rozwiązaniu z momentem wpływu wypowiedzenia do Allianz.

Pamiętaj! Wypowiedzenie OC Allianz musi być własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Allianz?

Wypowiedzenie OC Allianz można:

– złożyć u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl

– wysłać mailem na adres komunikacja@allianz.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02- 685 Warszawa

Co ważne! Na podstawie Ustawy*za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Allianz

pobierz

 

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /