WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór_wypowiedzenia_OC_AVIVA

Wzór wypowiedzenia OC AVIVA

Wypowiedzenie OC Aviva

Ustawodawca przewiduje trzy sytuacje, w których można złożyć wypowiedzenie umowy OC Aviva:

  • Na koniec okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Aviva, zgodnie z art. 28 Ustawy*. Wypowiedzenie OC Aviva musi zostać złożone w Towarzystwie Ubezpieczeń najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia
  • Do polisy OC, która została automatycznie wznowiona, zgodnie z art. 28a Ustawy*. Przesłanką do złożenia wypowiedzenia jest posiadanie drugiej umowy OC w innym zakładzie ubezpieczeń. Do skutecznego złożenia wypowiedzenia OC Aviva konieczne jest podanie nazwy TU w jakim została zawarta umowa oraz jej numer
  • Po zakupie pojazdu zgodnie z art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy Aviva może być złożone w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę i jest skuteczne z chwilą jego złożenia

Pamiętaj! Wypowiedzenie OC Aviva musi być własnoręcznie podpisane i czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Aviva?

Wypowiedzenie OC Aviva może być:

  • Złożone u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 
  • Przesłane mailem na adres kontakt@aviva.pl, jeżeli polisa była zakupiona przez telefon bądź Internet lub bok@aviva.pl, jeżeli polisa została zakupiona u agenta lub w placówce Aviva
  • Wysłane jako list polecony za potwierdzeniem odbioru pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Nie zapomnij! Zgodnie z Ustawą* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Ważne jest również, by zachować potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC.

Wzór wypowiedzenia OC AVIVA

pobierz

 

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152)

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /