WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_AXA

Wzór wypowiedzenia OC AXA

Wypowiedzenie OC AXA

Wypowiedzenie umowy OC AXA  można złożyć:

– z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zakupiona polisa OC AXA (na podstawie art. 28 Ustawy*). Wypowiedzenie OC AXA powinno wpłynąć do Ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta.

– do umowy OC AXA, która wznowiła się automatycznie (na podstawie art. 28a Ustawy*). Warunkiem złożenia wypowiedzenia umowy prolongowanej jest posiadanie drugiej polisy OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Dane podane na wypowiedzeniu OC AXA powinny zwierać dane aktualnego ubezpieczyciela oraz numer polisy.

– po zakupie pojazdu (na podstawie art. 31 Ustawy*). Wypowiedzenie OC nabywcy AXA można złożyć w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę.

Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy OC AXA musi być własnoręcznie podpisane i sporządzone w czytelny sposób.

Jak złożyć wypowiedzenie OC AXA?

Wypowiedzenie OC AXA można złożyć:

– u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 

– poprzez maila na adres wypowiedzenia@axadirect.pl

– wysyłając pocztą list polecony (ważne by był za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)
ul. Chłodna 51
00- 867 Warszawa

 

Co ważne! Zgodnie z Ustawą* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC AXA

pobierz

*  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152)

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /