WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór wypowiedzenia OC Euroins

Wypowiedzenie OC Euroins

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Euroins możliwe jest w ściśle określonych przypadkach:

  • Według art. 28 Ustawy*  można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia na jaki była zawarta. Takie wypowiedzenie można złożyć tylko do umów zawartych z 12 miesięcznym okresem odpowiedzialności
  • Według art. 28a Ustawy*  można wypowiedzieć polisę OC wznowioną przez TU Euroins na kolejny rok na mocy obowiązujących przepisów. Do wypowiedzenie złożonego w tym trybie należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, może to być kopia samego certyfikatu OC lub całej umowy
  • Według art. art. 31 Ustawy* można złożyć wypowiedzenie umowy OC Euroins, która została przekazana nowemu właścicielowi w związku z zakupem pojazdu. Taka umowa może być wypowiedziana w każdym czasie trwania odpowiedzialności, przy czym w dniu złożenia wypowiedzenia należy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela. Składając dokument wypowiedzenie OC Euroins należy potwierdzić prawo własności pojazdu poprzez dołączenie kopii umowy zakupu lub faktury

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Euroins musi być własnoręcznie podpisany i złożone zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Euroins?

Wypowiedzenie OC Euroins może być złożone za pośrednictwem:

  • Agenta ubezpieczeniowego Euroins – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 
  • Po sprzedaży pojazdu bezpośrednio przez nabywcę poprzez FORMULARZ „Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę” ( art.31) na stronie eins.pl
  • Przez właściciela pojazdu poprzez FORMULARZ „Wypowiedzenie umowy OC odpowiednio art.28 lub 28a” na stronie eins.pl
  • Przez Ubezpieczającego poprzez FORMULARZ „Wypowiedzenie umowy OC zawartej na odległość art. 40” na stronie eins.pl

 

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Euroins

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: /