WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

Wzór wypowiedzenia OC Gefion

Wypowiedzenie OC Gefion

– na podstawie art. 28 Ustawy* z końcem trwania okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC Gefion. Wypowiedzenie OC Gefion powinno być złożone w zakładzie ubezpieczeń nie później niż 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zakupiona umowa ubezpieczenia OC.

– na podstawie art. 28a  Ustawy* w przypadku polisy OC, która uległa automatycznemu wznowieniu a my posiadamy już nową polisę w innym Zakładzie Ubezpieczeń. Wypowiedzenie OC Gefion powinno zawierać nazwę aktualnego Ubezpieczyciela i numer nowej polisy.

– na podstawie art. 31 Ustawy* w chwili zakupu pojazdu. Wypowiedzenie OC nabywcy Gefion można złożyć w każdej chwili od dnia nabycia samochodu a polisa ulegnie rozwiązaniu z momentem wpływu wypowiedzenia do Gefion.

Pamiętaj o podpisaniu własnoręcznie wypowiedzenia OC Gefion!

 Jak złożyć wypowiedzenie OC Gefion?

Przedstawicielem firmy Gefion Insurance w Polsce jest Polins sp.z o.o. Natomiast likwidacją szkód zajmuje się firma Crawford Polska.

Wypowiedzenie OC Gefion można:

– złożyć u agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl,

– wysłać mailem na adres info@polins.pl lub wnioski@polins.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:

Gefion Insurance A/S

Przedstawiciel w Polsce Polins Sp. z o. o.

Ul. Gabriela Narutowicza Nr. 18

99-320 Żychlin, Polska

tel: +48 22 292 24 48

Co ważne! Na podstawie Ustawy* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

Wzór wypowiedzenia OC Gefion

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / / /