WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_OC_Generali

Wzór wypowiedzenia OC Generali

Wypowiedzenie OC Generali

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC Generali może być dokonane tylko w konkretnych sytuacjach.

– wypowiedzenie zgodnie z art. 28 Ustawy* jest skuteczne z końcem okresu ubezpieczenia na jaki jest zawarta polisa OC. Takie wypowiedzenie jest składane w związku ze zmianą ubezpieczyciela i musi być przekazane najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej umowy.

– wypowiedzenie zgodnie z art. 28a Ustawy* dotyczy polisy OC automatycznie wznowionej. Z takiego rozwiązania można skorzystać w sytuacji, gdy polisa OC wznowiła się automatycznie w Generali a my zawarliśmy ubezpieczenie w innym Towarzystwie. Składając wypowiedzenie do takiej umowy należy właściwie określić numer polisy, którą wypowiadamy oraz dołączyć kopię nowozawartego ubezpieczenia OC.

– wypowiedzenie zgodnie z art. 31 Ustawy* dotyczy polisy OC, w której prawa i obowiązki wstępuje nowy właściciel w związku z zakupem auta. Nowonabywca ma prawo złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC w Generali w każdym czasie trwania jej odpowiedzialności.. Składając wypowiedzenie OC Generali należy dołączyć umowę zakupu pojazdu lub fakturę w celu potwierdzenia prawa własności pojazdu.

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Generali musi być własnoręcznie podpisany.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Generali?

Wypowiedzenie OC Generali można złożyć poprzez:

– Agenta ubezpieczeniowego Generali – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl 

– przesłanie listownie oryginalnego druku na adres:

GENERALI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

 

Pamiętaj! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Generali

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152)

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /