WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_hestia

Wzór wypowiedzenia OC Ergo Hestia

Wypowiedzenie OC Ergo Hestia

Wypowiedzenie polisy OC Ergo Hestia można przekazać do ubezpieczyciela w 3 konkretnych przypadkach:

  • Wypowiedzenie z końcem trwania polisy OC, zgodnie z art. 28 Ustawy*.  Czytelnie wypełniony druk wypowiedzenie OC Ergo Hestia musi być przekazany do towarzystwa najpóźniej dzień przed końcem trwania ochrony ubezpieczeniowej wypowiadanej polisy
  • Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej, zgodnie z art. 28a Ustawy*.  Istnieje możliwość wypowiedzenia polisy OC wznowionej na mocy przepisów Ustawy pod warunkiem, że dane auta zostało ubezpieczone u innego Ubezpieczyciela. Wypowiedzenie złożone w trybie  art. 28a jest uznawane za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia ważności nowej polisy OC. Oznacza to, że przekazując wypowiedzenie OC należy dołączyć kopię nowej polisy OC
  • Wypowiedzenie polisy OC po zakupie pojazdu, zgodnie z art. 31 Ustawy. Nowonabywca ma prawo złożyć wypowiedzenie polisy OC w Ergo Hestia, którą zawarł poprzedni właściciel. Takie wypowiedzenie OC nabywcy może być złożone w każdym czasie trwania polisy OC, którą otrzymał kupujący pojazd. Przekazując druk wypowiedzenie OC Ergo Hestia musi być dołączony dokument, który potwierdza własność pojazdu (kopia faktury zakupu pojazdu lub umowy kupna-sprzedaży)

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC Ergo Hestia musi być własnoręcznie podpisany.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Ergo Hestia?

Wypowiedzenie OC Ergo Hestia może być przekazane:

  • Przez Agenta ubezpieczeniowego STU Ergo Hestia – kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl
  • W formie oryginalnego dokumentu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. List polecony należy przesłać na adres:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Co ważne! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Hestia

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / / /