WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_link4

Wzór wypowiedzenia OC Link4

Wypowiedzenie OC Link4

Wypowiedzenie umowy OC Link4 jest możliwe:

  • Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy* z końcem trwania okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC. Wypowiedzenie OC Link4 powinno być złożone w zakładzie ubezpieczeń najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia OC
  • Zgodnie z art. 28a  ust. 1 w przypadku polisy automatycznie wznowionej. By wypowiedzenie OC Link4 było skuteczne konieczne jest wskazanie w dokumencie numeru umowy ubezpieczenia i danych Towarzystwa Ubezpieczeń w jakim została zawarta nowa polisa OC
  • Zgodnie z art. 31 ust. 1 w momencie nabycia pojazdu. Wypowiedzenie OC Link4 może być złożone w każdej chwili a polisa OC Link4 ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia

Pamiętaj! Wypowiedzenie OC Link4 musi być własnoręcznie podpisane i czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Link4?

Wypowiedzenie OC Link4 można złożyć:

  • U agenta ubezpieczeniowego poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl
  • Korzystając z formularza dostępnego na stronie Link4 https://www.link4.pl/wypowiedzenie-oc
  • Wysłać mailem na adres bok@link4.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Link4 TU S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Co ważne! Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Link4

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /