WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_mtu

Wzór wypowiedzenia OC MTU

Wypowiedzenie OC MTU

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC MTU można złożyć w sytuacjach wynikających z przepisów Ustawy*:

  • Art. 28 Ustawy* umożliwia złożenie wypowiedzenia z końcem trwania okresu odpowiedzialności aktualnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.  Wypowiedzenie musi być złożone najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu na jaki była zawarta polisa OC
  • Art. 28a Ustawy* umożliwia złożenie wypowiedzenia polisy OC, która wznowiła się automatycznie na kolejny rok. Składając dokument wypowiedzenia należy przekazać informację o nowozawartej polisie tj. nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń, numer polisy oraz okres odpowiedzialności
  • Art. 31 Ustawy * umożliwia wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, którą  przekazał sprzedający pojazd jego nowemu właścicielowi. W celu złożenia skutecznego wypowiedzenia należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu, może to być umowa zakupu pojazdu lub faktura

Ważne! Wzór wypowiedzenia umowy OC MTU powinien być wypełniony czytelnie z własnoręcznym podpisem i przekazany zgodnie z obowiązującymi terminami.

Jak złożyć wypowiedzenie OC MTU?

Wypowiedzenie OC MTU można złożyć:

  • U agenta ubezpieczeniowego MTU – konsultant SuperUbezpieczenia.pl
  • Internetowo, wysyłając wiadomość mailową z kopią wypowiedzenia OC MTU na adres kontakt@mtu.pl
  • Tradycyjny list (najlepiej list polecony), oryginalnie wypełniony druk wysyłamy na adres:

MTU STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Ważne! Zachowaj potwierdzenie wysyłki wypowiedzenia OC. Za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC MTU

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /