WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_pzu

Wzór wypowiedzenia OC PZU

Wypowiedzenie OC PZU

Wypowiedzenie umowy OC PZU można złożyć:

  • Z końcem trwania okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa OC PZU. Wypowiedzenie OC PZU na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy* musi być złożone w Towarzystwie Ubezpieczeń najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia OC
  • W sytuacji posiadania podwójnego ubezpieczenia OC. Wypowiedzenie OC PZU polisy automatycznie wznowionej na podstawie art. 28a  ust. 1 Ustawy*. Co ważne w tym przypadku ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony tj. do dnia złożenia wypowiedzenia. Do efektywnego złożenia wypowiedzenia konieczne jest wskazanie na wypowiedzeniu numeru polisy i TU w jakim została zawarta nowa umowa OC
  • W przypadku nabycia pojazdu na podstawie art. 31 Ustawy*. Umowa ubezpieczenia OC, która została zawarta przez zbywcę ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia przez nowego właściciela

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC PZU muszą być własnoręcznie podpisane i czytelne.

Jak złożyć wypowiedzenie OC PZU?

Wypowiedzenie OC PZU można:

PZU SA
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

 

Co ważne! Na podstawie Ustawy* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC PZU

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /