WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_reso_europa_service

Wzór wypowiedzenia OC Reso Europa Service

Wypowiedzenie OC Reso Europa Service

Wypowiedzenie umowy OC Reso Europa Service można złożyć:

  • Z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta polisa OC Reso,  zgodnie z art. 28 Ustawy*.  Wypowiedzenie OC Reso Europa Service zostanie uznane za skutecznie dostarczone jeżeli wpłynie do Towarzystwa Ubezpieczeń nie później niż jeden dzień przed końcem 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia na jaki została zakupiona polisa OC
  • Do polisy automatycznie prolongowanej opierając się na art. 28a Ustawy*.  Warunkiem przyjęcia dokumentu rezygnacji OC przez Reso Europa Service jest potwierdzenie zakupu drugiej polisy OC w innym Zakładzie Ubezpieczeń. ( na wypowiedzeniu OC powinien znajdować się numer nowej polisy oraz nazwa ubezpieczyciela lub ksero polisy)
  • Do polisy OC zawartej przez zbywcę pojazdu, na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy Reso Europa Service można złożyć w każdej chwili trwania polisy OC przekazanej przez zbywcę pojazdu. By wypowiedzenie OC było skuteczne do dokumentu wypowiedzenia w Reso Europa Service należy dołączyć kopię umowy/fakturę zakupu pojazdu potwierdzającą prawo własności pojazdu

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Reso Europa Service muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Reso Europa Service?

Wypowiedzenie OC Reso można złożyć:

Balcia Insurance SE
Reso Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

Co ważne! Zachowaj potwierdzenia wysyłki wypowiedzenia OC zarówno pocztą tradycyjną, jak i e-mailem.

Wzór wypowiedzenia OC Reso Europa Service

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / / /