WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_tuw

Wzór wypowiedzenia OC TUW

Wypowiedzenie OC TUW TUW

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC TUW można dokonać w trzech sytuacjach:

  • Na koniec okresu ubezpieczenia polisy OC na podstawie art. 28 Ustawy* . Wypowiedzenie OC TUW składane jest w momencie zmiany Ubezpieczyciela i musi do niego wpłynąć najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy zawartej na okres 12 miesięcy
  • W momencie posiadania podwójnego ubezpieczenia OC na podstawie art. 28a Ustawy*. Z tej opcji można skorzystać w sytuacji, gdy polisa OC zawarta w TUW wznowiła się automatycznie na kolejny rok a my wykupiliśmy ubezpieczenie OC w innym Towarzystwie. By wypowiedzenie OC TUW było skuteczne na druku należy podać numer nowej polisy OC oraz nazwę aktualnego Ubezpieczyciela
  • Po zakupie pojazdu na podstawie art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy TUW może złożyć aktualny właściciel pojazdu w każdej chwili od momentu zakupu auta. By rezygnacja OC TUW była skuteczna do wypowiedzenia OC należy dołączyć umowę zakupu lub fakturę w celu potwierdzenia praw własności pojazdu

Pamiętaj! Wypowiedzenie OC TUW musi być czytelne i własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC TUW TUW?

Wypowiedzenie OC TUW można złożyć poprzez:

TUW TUW
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa

 

Pamiętaj! Jeżeli wysłałeś wypowiedzenie OC TUW pocztą lub e-mailem zachowaj potwierdzenie wysyłki.

Wzór wypowiedzenia OC TUW

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /