WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_tuz

Wzór wypowiedzenia OC TUZ

Wypowiedzenie OC TUZ TUW

Ustawodawca przewiduje trzy sytuacje, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy OC TUZ TUW:

  • Na koniec okresu ubezpieczenia, zgodnie z art. 28 Ustawy*. Wypowiedzenie OC TUZ TUW składamy w sytuacji, w której kończy nam się umowa zawarta na okres 12 miesięcy i chcemy zmienić Ubezpieczyciela. Wypowiedzenie OC powinno wpłynąć do TUZ TUW nie później niż w przedostatnim dniu udzielanej ochrony OC
  • W momencie podwójnego ubezpieczenia, zgodnie z art. 28a Ustawy*.  Wypowiedzenie OC TUZ TUW można złożyć pod warunkiem, że polisa OC TUZ TUW wznowiła się automatycznie a my posiadamy zawartą polisę w innym Zakładzie Ubezpieczeń. Na dokumencie wypowiedzenia konieczne jest podanie nazwy nowego Towarzystwa oraz numeru aktualnej polisy
  • Po zakupie pojazdu zgodnie z art. 31 Ustawy*. Wypowiedzenie OC nabywcy TUZ TUW można złożyć w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę. Do druku wypowiedzenia OC warto dołączyć umowę kupna-sprzedaży lub fakturę zakupu w celu potwierdzenia prawa własności pojazdu

Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy OC TUZ zawsze musi być własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC TUZ?

Wypowiedzenie OC TUZ można złożyć:

  • U agenta ubezpieczeniowego TUZ TUW poprzez kontakt z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl
  • W jednym z oddziałów ubezpieczyciela
  • Wysyłając skan dokumentu wypowiedzenia OC na adres centrala@tuz.pl lub przesyłając pocztą tradycyjną (ważne by był za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Centrala TUZ TUW
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa

Co ważne! Na podstawie Ustawy* za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Dlatego ważne jest, by w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia OC najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego Ubezpieczyciela, tak by zachować ciągłość w ubezpieczeniu OC.

Wzór wypowiedzenia OC TUZ

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / / /