WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_warta

Wzór wypowiedzenia OC Warta

Wypowiedzenie OC Warta

Wypowiedzenie umowy OC Warta jest możliwe w trzech sytuacjach:

  • Na podstawie art. 28 Ustawy* o ubezpieczeniach obowiązkowych tj. wypowiedzenie OC z końcem trwania okresu ubezpieczenia, złożone w zakładzie ubezpieczeń najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta polisa
  • Na podstawie art. 28a  Ustawy* o ubezpieczeniach obowiązkowych tj. wypowiedzenie OC polisy automatycznie wznowionej i uniknięcie podwójnego ubezpieczenia, w tej sytuacji ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony tj. do dnia złożenia wypowiedzenia. Do skutecznego złożenia wypowiedzenia konieczne jest wskazanie numeru umowy ubezpieczenia i TU w jakim została zawarta nowa polisa OC
  • Na podstawie art. 31 Ustawy* o ubezpieczeniach obowiązkowych tj. wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu umowy zawartej przez zbywcę. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia

Pamiętaj! Dokumenty wypowiedzenia umowy OC Warta muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.

Jak złożyć wypowiedzenie OC Warta?

Wypowiedzenie OC Warta można:

TUiR “WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Co ważne! Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych za datę wpływu dokumentu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Wzór wypowiedzenia OC Warta

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /