WZÓR-WYPOWIEDZENIA.pl - Wzory wypowiedzenia umowy dla wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych

Chcesz wypowiedzieć umowę OC?

Mamy wzory wypowiedzeń dla wszystkich ubezpieczycieli!

wzór_wypowiedzenia_oc_you_can_drive

Wzór wypowiedzenia OC You Can Drive

Wypowiedzenie OC YOU CAN DRIVE

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC można złożyć w konkretnych przypadkach, jest to:

  • Wypowiedzenie umowy OC z końcem jej trwania – Art. 28 Ustawy*. Takie wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej jeden dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej na jaki została zawarta
  • Wypowiedzenie umowy OC automatycznie wznowionej w You Can Drive – Art. 28a Ustawy*. Składając wypowiedzenie takiej umowy należy potwierdzić ważność nowej polisy zawartej w innym Towarzystwie Ubezpieczeń. Niezbędne są informacje takie jak nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń, numer polisy oraz okres odpowiedzialności na jaki została zawarta
  • Wypowiedzenie umowy OC przekazanej przez zbywcę pojazdu ubezpieczonego w You Can Drive – Art. 31 ust. 1. Ustawy * Aby wypowiedzenie OC nabywcy YCD było skuteczne należy do niego dołączyć dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu, może to być umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub faktura

Pamiętaj! Wzór wypowiedzenia umowy OC YCD powinien być sporządzony czytelnie z własnoręcznym podpisem i przekazany zgodnie z obowiązującymi terminami.

Jak złożyć wypowiedzenie OC YCD?

Wypowiedzenie OC You Can Drive można złożyć:

  • U agenta ubezpieczeniowego YCD kontaktując się z konsultantem SuperUbezpieczenia.pl
  • Poprzez e-konto na stronie Ubezpieczyciela lub wysyłając skan dokumentu na adres e-mail info@youcandrive.pl
  • Pocztą tradycyjną (najlepiej list polecony), oryginalnie wypełnione wypowiedzenie OC wysyłamy na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

 

Ważne! Bez względu na to w jaki sposób wypowiesz umowę OC zachowaj potwierdzenie złożenia wypowiedzenia OC.

Wzór wypowiedzenia OC You Can Drive

pobierz

* Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152).

Kategoria: Wzór wypowiedzenia OC

Tagi: / /